English / English
home За нас Новини Комплекс Продажби Контакти
   
N Вх. Ет. Имот Пол. площ м2 Ид. ч. м2 Тераси м2 Общо м2 Статус
6 A Етаж 1 Апартамент 101 62.50 13.26 3.80 79.56 Свободен
7 A Етаж 1 Апартамент 102 57.40 12.16 3.40 72.96 Свободен
8 A Етаж 1 Апартамент 103 56.93 12.00 3.10 72.03 Свободен
9 A Етаж 1 Апартамент 104 53.53 11.27 2.80 67.60 Свободен
10 A Етаж 1 Апартамент 105 53.45 11.33 3.20 67.98 Свободен
24 A Етаж 3 Апартамент 302 57.40 11.96 2.40 71.76 Свободен
25 A Етаж 3 Апартамент 303 56.93 12.00 3.10 72.03 Свободен
26 A Етаж 3 Апартамент 304 53.53 11.07 1.80 66.40 Свободен
27 A Етаж 3 Апартамент 305 53.45 11.17 2.40 67.02 Свободен
29 A Етаж 3 Апартамент 307 50.31 10.44 1.90 62.65 Свободен
31 A Етаж 3 Апартамент 309 51.80 10.84 2.40 65.04 Свободен
47 A Етаж 5 Апартамент 503 56.93 11.39 0.00 68.32 Свободен
48 A Етаж 5 Апартамент 504 53.53 10.89 0.90 65.32 Свободен
51 A Етаж 5 Апартамент 507 49.95 8.93 0.00 58.88 Свободен
52 A Етаж 5 Апартамент 508 42.73 10.60 1.90 55.23 Свободен
53 A Етаж 5 Апартамент 509 51.78 10.60 1.20 63.58 Свободен
21 B Етаж 2 Офис 1 26.50 7.79 2.70 36.99 Свободен
32 B Етаж 3 Офис 2 69.03 18.95 12.00 99.98 Свободен
33 B Етаж 3 Офис 3 51.14 16.58 12.00 79.72 Свободен
43 B Етаж 4 Офис 4 52.80 15.66 5.90 74.36 Свободен
44 B Етаж 4 Офис 5 44.40 19.24 29.70 93.34 Свободен
54 B Етаж 5 Офис 6 73.53 28.85 34.60 136.98 Свободен
64 B Мансарда Офис 7 76.14 20.95 2.40 99.49 Свободен
57 A Мансарда Ателие 603 43.54 11.33 13.10 67.97 Свободен
58 A Мансарда Ателие 604 40.85 10.51 11.70 63.06 Свободен
59 A Мансарда Ателие 605 51.89 12.66 11.40 75.95 Свободен
60 A Мансарда Ателие 606 41.13 10.33 10.50 61.96 Свободен
62 A Мансарда Ателие 608 32.18 8.70 11.30 52.18 Свободен
63 B Мансарда Ателие 609 37.88 10.29 13.60 61.77 Свободен
61 A Мансарда Ателие 607 37.09 9.96 12.70 59.75 Свободен
65 A Таван Ателие 701 46.92 12.11 0.00 59.03 Свободен
66 A Таван Ателие 702 38.94 10.05 0.00 48.99 Свободен
67 A Таван Ателие 703 33.31 8.60 0.00 41.91 Свободен
68 A Таван Ателие 704 69.12 17.83 0.00 86.95 Свободен
 
Сутерен Етаж 1 Етаж 2 Етаж 3 Етаж 4 Етаж 5 Мансарда Таван
©2007 Arcus. Всички права запазени. Създадено от ЗВ Студио